Bikemode e пилотен проект, част от програмата на Academy of Change, по инициатива на Надя Ташева. Фокус на проекта е  кампанията “Превключи на велосипед”, която стимулира избора на електрически колела вместо коли, с цел намаляне на замърсеността на въздуха.
 
 
Проектът се осъществява чрез CEED България
CEED нестопанска е организация, която подпомага предприемачеството, предоставяйки know-how, контакти и подходяща среда за бизнеса. 
Основната мисия на CEED e насочена към създаването и подкрепа на предприемаческа екосистема в страната. Организацията има успешни проекти в сферата на зелените иновации, социалната отговорност и бизнес развитието.
 
 
Academy of Change е инициатива с нестопанска цел на  CSCP и Behaviour Change, финансирана от  KR Foundation.
“Академия за промяна” подкрепя професионалистите в неправителствените организации да станат по-стратегически при достигане до техните целеви групи и да генерират по-голямо въздействие с техните дейности и кампании. Мисията на инициативата  е да даде възможност на НПО организациите да ускорят промяната в устойчивото поведение и начин на живот, които наистина имат значение.
 
Сътрудническият център за устойчиво потребление и производство (CSCP) е международna нестопанска организация, която работи с бизнеса, правителствата, партньорските организации и гражданското общество за по-добър живот.
 
Behavior change е нестопанска организация, която помага на бизнеса, благотворителните организации, правителството и фондациите да създават социални и екологични промени.
 
 
Мисията на фондация KR е да се справи с основните причини за изменението на климата и деградацията на околната среда. Подпомага проекти, които работят с устойчиво финансиране, устойчиво поведение и повишаване на усведомеността за климатичните промени.