Избрахме фокус на проекта ни да заемат електрическите, а не конвенционалните колела, защото те дават възможност на много повече хора да преодолеят съществуващи бариери като – не достатъчно добра физическа форма, трудни терени като баири и дълги разстояния, притеснения за нуждата от преобличане и душ и др.


Много хора не знаят какви са предимствата на електрическите колела, защото никога не са опитвали. Една от основните причини е високата цена за наем и закупуване. Този проект ще даде възможност на над 200 служителя да се възползват напълно безплатно и да преценят дали биха ги ползвали.