“Bikemode” е пилотен проект, който цели да изследва различни поведенчески модели и да премахне бариерите в избора ни към по-устойчив живот.

Кампанията “Превключи към велосипед” ще предостави възможност на няколко работодателя да участват активно в проекта, подкрепяйки своите служители да използват електрически велосипеди напълно безплатно в рамките на месец.
По време на кампанията:
– Ще се проведе проучване за първоначалните нагласи и бариери пред служителите да ползват велосипед и предпочитанията им за придвижване до работното място;
– Ще се разработи анализ с резултатите и конкретни мерки, които да стимулират промяна в мотивацията на служителите да се придвижват с велосипед;
– Ще се проведат информационни, тестови и мотивационни събития, на които ще се разяснят ползите и възможностите, които предоставят електрическите велосипеди;
– В рамките на месец (през пролетта) на служителите ще бъдат предоставяни ел. велосипеди безплатно за придвижване не само до работното си място, а и за лични цели и активен живот през седмицата и през свободното им време;
– В края на кампанията ще се изследва дали има промяна в нагласите на служителите, както и желание и готовност да ползват по-често велосипеди.

Избрахме фокус на проекта ни да заемат електрическите, а не конвенционалните колела, защото те дават възможност на много повече хора да преодолеят съществуващи бариери като – не достатъчно добра физическа форма, трудни терени като баири и дълги разстояния, притеснения за нуждата от преобличане и душ и др.
Много хора не знаят какви са предимствата на електрическите колела, защото никога не са опитвали. Една от основните причини е високата цена за наем и закупуване. Този проект ще даде възможност на над 200 служителя да се възползват напълно безплатно и да преценят дали биха ги ползвали.

В резултат, работодателите могат да изберат да продължат тази практика за мотивация на служителите да се придвижват с колела, което би допринесло за:
– по-здрави и мотивирани служители
– по-ниски разходи за паркинг места
– силна корпоративно социална отговорност
– предпочитан работодател в подкрепа на устойчивото развитие на града

Целта ни е да съберем възможно повече съмишленици и ентусиасти и заедно да променим средата, която ни заобикаля и въздуха, който дишаме. Включи се и ти!

Проектът е част от програмата Academy of Change и се осъществява с подкрепата на CSCP, Behaviorchange, ICSC, CEED Bulgaria и с финансовата подкрепа на KR Foundation.