България е страната с най-мръсния въздух в Европейския Съюз и с най-многото смъртни случаи, причинени от този факт. Основната причина – високото ниво на фините прахови частици.

Един от най-сериозните замърсители на въздуха е автомобилният транспорт.

Електрическите колела могат до голяма степен да го заместят, особено в топлите месеци.